Privacy Policy

Privacy Verklaring

Bescherming van persoonlijke gegevens en discretie

 

KoopVoorHoop- Power Flower Kadoshop gebruikt voor haar gegevensverwerking veiligheidssystemen die tot hoogste standaards horen. Dit geeft echter geen absolute garantie, dat persoonlijke gegevens of informatie, die door ons verwerkt wordt, bij de verwerking niet door derden onderschept kunnen worden.

 

Aansprakelijkheid

KoopVoorHoop- Power Flower Kadoshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en in het bijzonder niet voor indirecte- en directe schade, gegevensverlies, gederfde winst, systeem- of productie uitval, die door het gebruik van deze internetsite of door het downloaden van gegevens veroorzaakt wordt. Als bij de geleden schade door het gebruik van de internetsite of door het downloaden van gegevens, sprake is van opzet of grove nalatigheid, dan geldt de aansprakelijkheidsuitsluiting niet. De, door het gebruik van de internetsite, ontstane rechtsbetrekking tussen de gebruiker en KoopVoorHoop- Power Flower Kadoshop valt onder het recht van de Nederland. Bij geschillen met rechtspersonen, die uit het gebruik van deze internetsite ontstaan, geldt voor beide partijen de statutaire zetel van KoopVoorHoop- Power Flower Kadoshop. Doorgeven van persoonlijke gegevens aan derden Indien, in het kader van opdrachtverwerking, gegevens aan derden doorgegeven moeten worden, dan zijn deze gebonden aan Wbp, AVG andere wettelijke voorschriften en de gegevensbescherming van KoopVoorHoop- Power Flower Kadoshop Als KoopVoorHoop- Power Flower Kadoshop wettelijk of bij veroordeling daartoe verplicht wordt, zal ze de benodigde gegevens in de gevraagde omvang aan de informatie benodigde instantie doorgeven. Zekerheid KoopVoorHoop- Power Flower Kadoshop slaat alle gegevens op uitermate goed beveiligde servers in Nederland. Toegang tot deze servers hebben slechts weinige, door KoopVoorHoop- Power Flower Kadoshop geautoriseerde personen, die technisch, commercieel of redactioneel met onderhoud van deze servers belast zijn.

 

Gebruik van cookies

In cookies wordt, tijdens een online sessie, tekst verzameld en in speciale bestandjes in ASCII-formaat (cookie.txt) op de harde schijf opgeslagen. Waar de bestandjes van de gebruiker worden opgeslagen, controleert de browser van de gebruiker. Cookies bevatten informatie, die bij een herhaald bezoek worden teruggestuurd naar de server. Deze informatie kan alleen door de server gelezen worden die het ook heeft opgeslagen. KoopVoorHoop- Power Flower Kadoshop zet alleen dan cookies in, als gebruikersgegevens dringend nodig zijn, of om de navigatie van de website makkelijker maken. De informatie wordt niet aan derden gegeven, omdat cookies alleen voor de hierboven genoemde doelen wordt ingezet. De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. Deze functie kan echter op elk gewenst moment in de browser gewijzigd worden. Je kunt je browser zo instellen dat je pas op de hoogte wordt gesteld zodra een cookie verstuurd wordt. Links naar andere websites De pagina's van KoopVoorHoop- Power Flower Kadoshop bevatten, indien nodig, links naar andere websites. KoopVoorHoop- Power Flower Kadoshop heeft geen invloed op de redactionele inhoud van deze sites en op hetgeen de exploitant als gegevensbescherming heeft gedefinieerd.